پوست کون امریکایی ها

تازه آدمس جویدن باب شده بود و در شهر ما به آن می گفتند سقز .. سقزهای گرد خروس نشان خیلی خواهان داشت . مخصوصا دختر خانم ها برای آن جان می دادند ...به این دلیل سقز تبدیل شده بود به کالایی زنانه... دخترها آن را می جویدند و با عشوه ای بادش می کردند و روی لب های سرخ و قلمبه و گوشتی اشان می ترکاندند .. کاری که اگر پسری انجام می داد بزرگتر ها با هزار ادا و اطوار و ایراد و اشکال منعش می کردند و پناه بر خدا می گفتند و آن را می گذاشتند به حساب آخر الزمان و نزدیکی ظهور که در آن زن و مرد شبیه هم می شوند .. البته از آن جا که جامعه ایرانی به برکت منویات همایونی روبه جلو چهار اسبه می تاخت کم کم از قبح سقز جویدن آقایان کاسته شد و آن ها هم شدند مشتری پر و پا قرص انواع آدامس خروس  و مرغ و ... نشان و ...
به یاد دارم شب ها وقتی می خواستیم بخوابیم خواهرم آدامس خروس نشانی که از صبح تا شام جویده بود را دور از چشم ما - برای این که آن را کش نرویم - از دهان در می آورد و جایی می چسباند تا صبح دوباره آن را در دهن بگذارد و بجود تا شب .. بی زبون سقز که چندین روز آسیاب می شد و بو وصدا ازش در نمی آند . دیگر کشش باد شدن و ترکیدن هم نداشت .. اما آبی بی زرنگ تر بود و زیر نگاه تیز بینش چیزی در نمی رفت .. یک شب که خواهرم می خواست آدامسش را بچسباند آبی بی  فهمید و شروع کرد اندر مذمت سقز داد سخن دادن شاید بتواند از سر خواهرم بیندازد دیگر سقز نخورد و با لب و لوچه اش ادا و اطوار در نیاورد و باد کنک درست نکند .. آن شب آبی بی با صراحت گفت آیا شما می دانید این سقز که می خورید چیست ؟ و در ادامه گفت این سقز ها که می روید بابتش پول می دهید پوست کون امریکایی هاست که درست می کنند و برای ما می فرستند تا در دهان بگذاریم و بخوریم .. حالا فهمیدید بابت چه چیز ها پولتان را دور می ریزید ؟! آبی بی وقتی این ها را می گفت لابلایش هم اق و اوق می کرد و ادای بالا آوردن در می آورد .. بسا باشه ادا هم نبود و جدی جدی حالش را سقز یعنی پوست کون امریکایی ها به هم می زد ...
کم کم ما هم باورمان شده بود که سقز پوست کون امریکایی هاست اما نمی دانم چطور بود که با این وجود دوباره هم می رفتیم پول می دادیم می خریدیم و می خوردیم ..
آبی بی می گفت این امریکایی های کافر و خدا نشناس برای این که از ما مسلمان ها انتقام  بگیرند پوست کونشان را می کنند با آن سقز درست می کنند و برای ما می فرستند تا بجویم و دهانمان نجس شود و شیطان در دهانمان خانه کند تا در وقت مردن نتوانیم آقا را صدا بزنیم به دادمان برسد ..
فکر می کنم اولین بار در عمرم این آبی بی بود که می دیدم ایدئولوژی و مذهب را به خدمت سیاست گرفته و به کمک آن امریکا را این طور تحریم می کرد ..
باور کنید هزار تا تحلیل و تفسیر اقتصادی به اندازه این فتوای آبی بی که می گفت سقز پوست کون امریکایی هاست نمی توانست حس انزجار و نفرت را در ما برانگیزد ..

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۵ساعت 22:11  توسط سيد حسين صدر | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
اين وبلاگ در باره ندارد همين قدر کفايت است که بدانيد مربوط به آدمي است - آدم به مفهوم رايج آن - که در يکي از روز هاي شب عيد سال 1336 به دنيا آمده ، کودکي را در کوچه پس کوچه هاي شهري در حاشيه کوير لوت ايران سپري کرده ، دوره دبستان را در مدرسه سعدي و ششم بهمن قديم گذرانده ، تا کلاس 10 شاگرد اول بوده و در کلاس 11 باد جواني او را چنان در خود پيچيده که با 6 تا تجديدي شهريوري شده و در شهريور هم اگر سفارش ها و جلز و ولز هاي مادري رنج کشيده در کار نبود حکما که مردود مي شده ، ديپلم را به هر زحمتي بوده با معدل ناپلئوني 10 گرفته و قاب کرده و زده بالاي سرش بر ديوار کاهگلي خانه ، چند سال بعد که دوباره سر عقل آمده در کنکور شرکت کرده و در رشته علوم سياسي قبول شده و بالاخره ليسانس گرفته ، دوره کارشناسي ارشد را در دانشگاه لبنان ثبت نام کرده و هنوز هم اندر خم يک کوچه آن به انتظار مهلتي نشسته تا از اين خان رنگين!! هم بگذرد ...
اکنون هم که براي شما اين معرفي نامه را مي نويسد طبق معمول اين سال ها که اگر از صد شاخه به آن شاخه پريده دست از نوشتن و کار روزنامه نگاري بر نداشته ، کماکان به همين حرفه دوست داشتني اکتفا کرده و در آن دارد به هر زور و ضربي است دست و پا مي زند ....
باقي بقايتان

نوشته های پیشین
هفته سوم آبان ۱۳۸۷
هفته دوم آبان ۱۳۸۷
هفته اوّل مرداد ۱۳۸۷
هفته چهارم تیر ۱۳۸۷
هفته سوم تیر ۱۳۸۷
هفته چهارم خرداد ۱۳۸۷
هفته سوم خرداد ۱۳۸۷
هفته دوم خرداد ۱۳۸۷
هفته اوّل خرداد ۱۳۸۷
هفته چهارم آبان ۱۳۸۶
هفته سوم خرداد ۱۳۸۶
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۸۶
هفته دوم خرداد ۱۳۸۵
هفته اوّل خرداد ۱۳۸۵
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۸۵
هفته دوم اردیبهشت ۱۳۸۵
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۸۵
هفته چهارم فروردین ۱۳۸۵
پیوندها
دونابینا
دری وری
آبی بی
قلم سبز ایران
فلسطین
سیاست روز
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM